Rok 2022

Vědecký výbor

Vědecký výbor:

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.        odborný asistent katedry psychologie                                                            

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.         odborný asistent katedry psychologie 

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.     odborný asistent katedry psychologie 

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.    docent katedry psychologie 

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. vedoucí katedry pedagogiky a psychologie, VŠTVS PALESTRA

Marit Sørensen                                 Professor at The Norwegian School of Sport Sciences

 

Rok 2022

Organizační výbor

Organizační výbor 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.        odborný asistent katedry psychologie                                                            

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.         odborný asistent katedry psychologie 

Michaela Linková                             sekretářka katedry psychologie

Mgr. Barbora Lanková                     asistent katedry psychologie 

 

Rok 2018

PROGRAM 2018

Program 2018

Program je již připraven, můžete se těšit na přednášky a workshopy v propojení pohybu a psyché v oblasti výchovy a vzdělávání, psychiatrie, osobnostního rozvoje, a také na JazzDance společenský večer :).

Úterý 10. dubna (PF UJEP, Hoření 13, menza)

 8.30 – 9.30                     Registrace

9.30                                    Zahájení

Tereza Louková (asistent katedry psychologie PF UJEP, organizátor konference)

Jiří Škoda (proděkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.)

 

9.40 – 10.45            Úvodní přednášky – hlavní hosté (předškolní věk)

Kallia Trouli (Univerzita Kréta, Řecko)

 • Psychomotorika na Krétě. Psychomotorický vývoj ručního psaní u dětí předškolního věku.

 Hana Dvořáková (PF UK Praha)

 • Psychomotorika jako prostředek rozvíjení předškolního dítěte a naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

11.00 – 11.45 Přednášky (výchova a vzdělávání)

 Tereza Louková (KPS PF UJEP, CZ)

 • Psychomotorika v tělesné výchově u dětí mladšího školního věku.

Vladislava Heřmanová, Lenka Semerádová (KPS PF UJEP, CZ)

 • Reflexe pohybových aktivit u seniorů U3V.

 

11.45 – 12.30 Oběd

 

 12.30 – 16.45 Workshopy navazující na přednášky (tělocvičny KT1 a KT2)

 12.30 – 14.00 Kallia Trouli

 • Psychomotorický přístup ve výuce ručního psaní u dětí předškolního věku.

 14.15 – 15.00 Hana Dvořáková

 • Psychomotorika jako prostředek rozvíjení předškolního dítěte a naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 15.00 – 15.45 Tereza Louková

 • Psychomotorika v tělesné výchově u dětí mladšího školního věku.

 16.00 – 16.45 Lenka Semerádová

 • ThaiChi u seniorů U3V.

 

19.30 SPOLEČENSKÝ VEČER ve stylu JazzDance (menza PF UJEP, Hoření 13)

 • hudební produkce: jazzový pianista a skladatel Marek Novotný, saxofonista Pavel Dvořák
 • taneční vystoupení v podání lektorky taneční improvizace Mirky Papajikové

Středa 11.dubna (PF UJEP, Hoření 13)

8.30 – 9.00                  Registrace 

9.00 – 10.20                Přednášky – keynotespeakers (pohyb v psychiatrii)

 Běla Hátlová (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

 • Co podporuje lidi s duševními problémy k účasti na aktivitách společenského života? Jak je tím zvýšena kvalita jejich života?

Geir Haakstad, Verpelstad Ruben (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

 • Pohybová aktivita: důležitá možnost léčby pro lidi s těžkým psychickým onemocněním.

10.30 – 11.45 Přednášky + workshopy (osobnostní rozvoj)

10.30 – 11.45 David Karel (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

 • Mindfulness, cesta k sebepoznání a zdraví.

11.45 – 12.30  Oběd

 

12.30 – 17.00     Workshopy – tělocvičny KT1, KT2                      

12. 30 – 13.15 Martin Dlabal (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

 • Metoda kotvení jako motivační nástroj k pohybové aktivitě.

12.30 – 13.15 Renata Hajná (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

 • Využití imaginace v rámci běžné výuky u dětí mladšího školního věku.

13.30 – 15.00 Mirka Papajiková (Rozvoj tancem, Praha)

 • Taneční workshop „Kdo jsem?“

15.15 – 17.00 Mary – Anne Paterson (Cancerkin Unit the Royal Free Hospital London, Velká Británie)

 • Výtvarný workshop: Projektivní práce se čtyřmi temperamenty.

 17.00                Oficiální ukončení konference

Rok 2018

PŘEDNÁŠEJÍCÍ 2018

Zde uvádíme přehled přednášejících a lektorů, na které se můžete letos těšit v pořadí dle časového harmonogramu konference.

 

prof. Kalliopi Trouli

odborná asistentka na katedře předškolního vzdělávání, Krétská univerzita, Řecko

Kalliopi Trouli, profesorka tělesné výchovy, dramatické výchovy a animace, držitelka magisterského titulu a PhD z pedagogických věd, které získala na Katedře základního vzdělávání Univerzity na Krétě.

V současnosti působí jako odborná asistentka na Krétské univerzitě na Katedře předškolního vzdělávání se specializací na obor „Tělesná a psychomotorická výchova v raném dětství“. Její výzkumné zájmy zahrnují grafomotorický vývoj a hodnocení dětí, výchovu pohybem – moderní pedagogické přístupy, tělesnou a psychomotorickou výchovu v raném dětství, přípravu učitelů a psychomotorickou intervenci.

Přednáška: Psychomotorika na Krétě. Psychomotorický vývoj ručního psaní u dětí předškolního věku.

Workshop: Psychomotorický přístup ve výuce ručního psaní u dětí předškolního věku.

 

 

Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita Praha

Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze.

Pracovala v odboru Základní a rekreační tělesné výchovy ÚV ČSTV a ve Výzkumném ústavu tělovýchovném.

Od roku 1991 pracuje na katedře tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje především v oborech učitelství pro předškolní a mladší školní věk. V roce 1994 obhájila disertaci, v roce 1998 získala docenturu. Byla řešitelkou několika grantů a spolupracovala se zahraničím v různých projektech, které se týkaly pohybu v životě dětí a žáků, např.Freie Universitat Berlin, Universitat Marburg, Pedagogickou fakultou v Ljubljani a Koperu, univerzitou v Salt Lake City. Svoji odbornost zaměřila na tělesnou výchovu nejmenších dětí a v této oblasti také publikovala řadu výzkumných a vědeckých prací i metodických knih pro  rodiče i učitele.

Pracovala v Asociaci Sport pro všechny v oblasti tělesné výchovy předškolních dětí, zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky, zastupovala českou republiku v Evropském fóru psychomotoriky, spolupracuje se Sokolem, více jak třicet let vedla cvičení rodičů a dětí, předškolních dětí i dospělých.

Přednáška + workshop: Psychomotorika jako prostředek rozvíjení předškolního dítěte a naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova a psychologie na FTVS UK Praha.

Od září 2008 působí jako odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

V roce 2013 ukončila doktorské studium v oboru – Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové se zaměřením na Psychomotoriku u dětí mladšího školního věku.

Zaměřuje se na propojování pohybu a psyché v oblasti psychologie zdraví, duševní hygieny, psychomotoriky, psychologie sportu.

Přednáška+ workshop: Psychomotorika v tělesné výchově dětí mladšího školního věku.

 

PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem s dlouholetou praxí ve výuce na různých typech škol.

Studium pedagogiky – psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze.

V 2003 zakončila doktorandské studium na kat. školní psychologie PedF UK v Praze, obor Pedagogická psychologie Ph.D. za vedení doc. Marty Langové, CSc.

Hlavní oblasti výzkumného zaměření: vývojová psychologie, pedagogická psychologie,  výchovné a kariérní poradenství. Kontaktní osoba mezinárodních projektů, koordinátorka  programu ERASMUS na KPS PF UJEP.

Kontakt: vladislava.hermanova@ujep.cz

Přednáška: Reflexe pohybových aktivit seniorů U3V.

 

Ing. Bc. Lenka Semerádová

Od dětství se věnuje různým druhům pohybu, zejména tanečně zaměřeného.

Více než 10 let studuje a praktikuje cvičení Tai chi, které propojuje se svým zájmem o osobní rozvoj a pohyb jako takový.

Je členkou České asociace taijiquan, kde získala 4. dan. Od roku 2015 je lektorkou kurzů Čínská cvičení pro zdraví (základy Tai chi), pořádaných v rámci Univerzity třetího věku Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

V roce 2017 absolvovala bakalářské studium oboru Sociálně pedagogická asistence Pedagogické fakulty UJEP se zaměřením na seniory a znevýhodněné dospělé obhájením bakalářské práce na téma Motivace seniorů k tradičním čínským cvičením pro zdraví.

Workshop: ThaiChi u seniorů.

 

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu.

Zaměřuje se na sportovní psychologii, psychologii zdraví a psychomotorickou terapii.

Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice.

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

Přednáška: Co podporuje lidi s duševními problémy k účasti na aktivitách společenského života? Jak je tím zvýšena kvalita jejich života?

 

Geir Haakstad

Norská škola sportovních studií, Oslo

Pracuje jako pedagog a lektor na univerzitě v Diakonhjemmet, a zároveň působí v tamní nemocnici na oddělení Psychiatrie v Oslu.

Získal titul v oboru kognitivní terapie a magisterský diplom v adaptivní pohybové aktivitě na Norské škole sportovních věd.

Od roku 2000 doposud pracuje s osobami s psychickými poruchami v Dikemarksé nemocnici na psychiatrickém oddělení pro pacienty s diagnózami vážných psychických a mentálních poruch.

V roce 2007 začal pracovat v nemocnici v Diakonhjemmet, kde byl jedním z týmových leaderů a iniciátorů pro životní změnu a pohybovou aktivitu pacientů.

Poslední čtyři roky pracuje s osobami s vážným psychickým onemocněním, kteří jsou propuštěni do domácího ošetřování.

Přednáška: Pohybová aktivita: důležitá možnost léčby pro lidi s těžkým psychickým onemocněním.

 

Ruben Verpelstad

nemocnice Diakonhjemmet, oddělení psychiatrie, Vinderen, Norsko

Nyní pracuje jako pracovní terapeut v nemocnici Diakonhjemmet, oddělení psychiatrie, Vinderen, Norsko. Specializoval se na duševní poruchy, kognitivní terapii a je vzdělán v práci  s ambulantními pacienty s možností násilného chování. Pracuje v psychiatrii od roku 2004. V současné době pracuje jako případový manažer ve FACT-team, stará se o lidi s psychózou a bipolárními poruchami. Našel využití v pohybových aktivitách jako součástí léčby.

Přednáška: Pohybová aktivita: důležitá možnost léčby pro lidi s těžkým psychickým onemocněním.

 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Vedoucí katedry psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Specializace na ontogenetickou a pedagogickou psychologii

Kontakt: iva.wedlichova@ujep.cz

Přednáška: Metoda Barvy života ve výzkumu PsychPAT.

 

 

Mgr. David Karel, Ph.D.

Odborný asistent na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvent psychologie na Fakultě psychologie Universitá degli studi di Padova, Itálie.
Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zakladatel Institutu strategické terapie, psychoterapeut a hypnoterapeut.

Aktuálně se věnuje otázkám sebepojetí a psychickým aspektům neplodnosti.

Přednáška + workshop: Mindfulness, cesta k sebepoznání a zdraví.

 

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.

Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou komunikační strategickou psychoterapii.

V současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní nemocnici na Bulovce v Praze.

Absolvent oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Absolvent postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Kontakt: dlabal.martin@seznam.cz

Přednáška: Metoda kotvení jako nástroj motivace k pohybové aktivitě.

 

PhDr. Renata Hajná, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému.

hlavní oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.

Kontakt: renata.hajna@ujep.cz

Workshop: Možnosti využití imaginace ve výuce (určeno nejenom žákům se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

Mgr. Miroslava Papajiková

Magisterský obor Andragogika a Personální řízení na FF UK v Praze.

Absolventka Mgr. oboru Politologie na FSV UK v Praze

Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  Vědomé Tělo – Labanova analýza pohybu/Baternieff Fundamentals.

Vzdělává se v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky. Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.

Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů.

Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Kontakt: mirka.papajikova@seznam.cz

Workshop: Taneční workshop “Kdo jsem?”

 

 

Mary – Anne Paterson

Arteterapeutka v rehabilitační nemocnici N.H.S a Cancerkin UNIT the Royal Free nemocnici v Londýně.

Terapeutka a lektorka v oblasti sociálního umění, vede workshopy

ve Velké Británii, Evropě i v České republice, Izraeli a v Rusku.

Pracuje dlouhodobě s duševně nemocnými klienty a s klienty s vážnými úrazy na oddělení fyzioterapie.

Arteterapii a sociální umění nabízí dětem, mladým lidem a seniorům z pečovatelských zařízení, nemocnicím a centrům pro zdravotně znevýhodněné ve Velké Británii a v Rusku.

Účastní se respitních víkendů pro uprchlíky a lidi žijící v exilu v Londýně a ve Velké Británii.

Workshop: Výtvarný workshop – Umělecká práce se čtyřmi typy temperamentu.