Rok 2012

Program 2012

3. Mezinárodní seminář psychomotoriky

Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví

11. 4. – 13.4. 2012

Program

Středa 11.4. 2012

12.30 – 13.45 Registrace

14.00 Zahájení (učebna K 152)

14.05 – 14.15 Úvodní slovo – Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan PF UJEP)

14.15 – 17.00 Úvodní přednášky

Prof. Marit Sorensen (Oslo, Norsko)

 • Motivace k tělesné aktivitě pro jedince s duševním onemocněním.

Doc. Běla Hátlová, Ph.D. (Ústí nad Labem, ČR)

 • Neuroplasticita a psychomotorické programy.

Prof. Gioacchino Pagliaro (Padova, Itálie)

 • Změna paradigmatu ve vědě a v modelu mysl-tělo.

Mgr. Tereza Louková (Ústí nad Labem, CZ)

 • Teoretická východiska psychomotoriky.

MSc. Amber de Hert (Leuven, Belgie)

 • Sociální fobie v tělovýchovných aktivitách u osob s mentálním onemocněním.


19:00 Společenský večer

Čtvrtek 12.4.2012

9.00 – 12.30 Přednášky (učebna K 151)

Prof. Michel Probst, Ph.D.(Leuven, Belgie)

 • Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví (teoretický přístup).

Prof. Rui Martins (Lisabon, Portugalsko)

 • Tělo a pohyb při vytváření osobnostní identity.

PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. (CZ, Praha)

 • Didaktické aspekty edukace pohybových aktivit dětí se syndromem ADHD.

Prof. Attilio Carraro (Padova, Itálie)

 • Role tělovýchovných aktivit v procesu léčby alkoholových závislostí.

Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Přehledové studie v psychomotorické terapii.

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 17.00 Praktické workshopy

Tělocvična 1

13.30 – 14.45 Prof. Rui Martins (Lisabon, Portugalsko)

  • tĚLESNÉ VYJÁDŘENÍ A JEHO MENTÁLNÍ REPREZENTACE.

15.00 – 16.45 Prof. Marit Sorensen (Oslo, Norsko)

  • Motivace k tělesné aktivitě pro jedince s duševním onemocněním.

Tělocvična 2

13.30 – 14.45 Prof. Gioacchino Pagliaro (Padova, Itálie)

  • Meditace jako cesta ke zdraví.

15.00 – 16.30 PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. (Praha, CZ)

  • Didaktická edukace pohybových aktivit u dětí se syndromem ADHD (Rozbor kazuistiky, doporučení psychomotorického programu a jeho didaktická specifika).

19:00 Návštěva Městského divadla opery a baletu

Pátek 13.4.2012

9:00 – 13:00 Praktické workshopy

Tělocvična 1 (velká tělocvična)

9.00 – 10.45 Petr Veleta Ph.D. (Praha, CZ)

  • Prezentace českého pilotního projektu a evropského projektu Quality of Life 2011 +Pozitivní komunikace, tanec, zpěv a hudba otevírá dveře zapomnění“.

11.00 – 12.45 Prof. Michel Probst, Ph.D. (Leuven, Belgie)

  • Psychomotorická terapie v péči o duševní zdraví (praxe).

Tělocvična 2 (malá tělocvična)

9.00 – 10.45 Prof. Attilio Carraro (Padova, Itálie)

  • Testování pozitivního prožitku v tělesné aktivitě.

11.00 – 11.45 PhDr. Hana Kynštová, MSc (Ústí nad Labem, CZ)

  • Sociálně aktivizační program klientů s psychózou v denním centru.

12.00 – 12.45 Mgr. Martin Dlabal, Ph.D. (Ústí nad Labem, CZ)

  • Hand Approach – Ruce jako prostředek psychomotorické terapie.

13.00 – Závěr, rozdání účastnických certifikátů (učebna K 138)

Program se připravuje a může být změněn.