Odkazy

Aktuálně:

Studentská akademie psychomotoriky EFP 22. – 25.3.2018 Brno

http://saefp2018.fsps.muni.cz/

 

EFP – The European Forum of Psychomotricity/Evropské forum psychomotoriky

www.psychomot.org

 

IC-PPMH

Physiotherapy in psychiatry and mental health

http://ic-ppmh.org/

 

 

České organizace:

Česká asociace sport pro všechny, komise psychomotoriky

http://www.caspv.cz/cz/cinnosti-komise-metodicke-rady/komise-psychomotoriky/slozeni-komise/

 

Asociace psychologů sportu ČR

www.sportpsy.cz

 

 

Vzdělávání:

V české republice není psychomotorika samostatným oborem.

Přehled pracovišť, kde je psychomotorika vyučována v rámci jiných kateder.

 

Praha

 

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu

Doktorské studium: Psychomotorika v prevenci a léčbě psychických poruch. (Hátlová)

 

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Dvořáková)

 

Brno

Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Katedra společenských věd ve sportu

Přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Blahutková, Pacholík, Trávníková, Kopřivová)

 

Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta

Přednášky, semináře, cvičení: Psychomotorika (Jonášová)

 

 

Ústí nad Labem

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, katedra psychologie

Přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Hátlová, Adámková, Louková, Kulhánková)

 

Olomouc

 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta telesné kultury, Katedra Aplikované

(Ondřej Ješina, Hana Válková)

 

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

(Oldřich Müller)

 

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy a sportu

(Eva Kořenková)
Plzeň

 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická Fakulta, tělesná výchova a sport

(Marta Bursová)

 

Česká asociace sport pro všechny, komise psychomotoriky

(Jalovecká, Dvořáková, Růžičková, Macešková, Wiednerová)