Rok 2010

Program 2010

Mezinárodní seminář psychomotoriky

13. – 15.4. 2010

Program

Úterý 13.4. 2010

11.00 Zahájení (učebna K 149 PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem)

11.10 – 12.30 Úvodní přednášky

Doc. Běla Hátlová, PhD. (PF UJEP Ústí nad Labem, CZ) – Psychomotorická terapie pro dlouhodobě hospitalizované pacienty psychiatrických klinik v České republice

David Vacampfort, MSc. (K.U., Leuven, Belgie) – Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie


14.00 – 17.00
Praktické workshopy (Malá tělocvična, Hoření 13, Ústí nad Labem)

PhDr. Hana Kynštová (ÚZS UJEP Ústí nad Labem, CZ) – Psychomotorická terapie pro pacienty se schizofrenií v centru FOCUS

David Vacampfort MSc. (K.U. Leuven, Belgie) – Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie

19.00 Divadelní představení ve Státním divadle opery a baletu: Café Aussig

Středa 14.4.

11.00 – 12.30 Přednášky (učebna K 150, PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem)

Prof. Michel Probst, PhD. (K.U. Leuven, Belgie) – Psychomotorická terapie v léčbě poruch příjmu potravy


 Mgr. Milena Adámková (UJEP Ústí nad Labem, CZ) – Systematický přehled výzkumů testujících techniky zaměřené na tělo a pohyb v léčbě poruch příjmu potravy

14.00 – 17.00 Praktické workshopy (Velká tělocvična, PF UJEP, Hoření 13)

Prof. Michel Probst, PhD. (K.U.Leuven , Belgie) – Techniky zaměřené na tělo a pohyb v léčbě poruch příjmu potravy


Mgr. PETRA NOTHEGGER, PhD. (Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, CZ) – Psychomotorická terapie v procesu léčby pacientů s depresí

Čtvrtek 15.4.

11.00 – 12.30 Přednášky ( učebna K 150, PF UJEP, Hoření 13)

MUDr. MARK POHL (Evangelische Hochschule für Sozial Arbeit, Dresden,BRD) – Trénink chůze po mozkové mrtvici

Prof. Dr. med. FRANK OEHMICHEN Ph.D. (Klinik Bavaria Kreischa, BRD) – Zdravý – nemocný – postižený: náš lidský pohled v etické debatě

TEREZA LOUKOVA, Mgr., PhDr. Otakar Fleischmann, PhD. (UJEP Ústí nad Labem, CZ) – Psychomotorická terapie ve výchově dětí s vysokou mírou agresivity

13.00 Oficiální zakončení mezinárodního semináře