Rok 2015

Přednášející 2015

Milena
Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a
  postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.

 • Studovala rehabilitační
  vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.

 • Odborná asistentka na
  katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší
  v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.

 • Zaměřuje se na problematiku
  využití pohybu a práce s tělem v terapii, především
  poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení
  kvality života u běžné populace.

 • Ve své práci navazuje na
  práce B. Hátlové.

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 • Proděkan
  pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)

 • Odborný
  asistent, psycholog, sportovní psycholog.

Pedagogická
činnost v oblasti:

psychologie
sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika,
Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a
lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování,
psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na
sport,  psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

PhDr.
Martin Dlabal, Ph.D.

 • Odborný
  asistent na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Registrovaný
  klinický psycholog v Národním centru, atestace v oboru
  klinické psychoterapie.

 • Zabývá
  se psychologickým poradenstvím a psychoterapií.

Email:
dlabal.martin@seznam.cz

Mgr. Kateřina Farová Gilová

 • Jako
  fyzioterapeut pracovala 4 roky v Jedličkově ústavu a 2 roky v
  Léčebně pedagogické centrum pro duševně postižené  ve
  Spolkové republice Německo.     

 • V 2006
  absolvována Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity
  Karlovy v Praze obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně
  znevýhodněných. 

 • Od r.
  2010 pracuje v PN Bohnice jako psychomotorický terapeut.

 • Zabývá
  se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se
  všemi typy psychiatrických onemocnění

Email:
katerina.farova@bohnice.cz

Prof. Dr. Ludmila Fialová, Ph.D.

 • Pracuje na katedře
  Pedagogiky, psychologie a didaktiky na Fakultě tělesné výchovy
  a sportu University Karlovy v Praze.

 • Garantuje studijní obory
  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a
  Učitelství pro střední školy na UK FTVS.

 • Je autorkou více než 270
  vědeckých a odborných článků, výukových textů a
  výzkumných zpráv ve 4 jazycích.

 • Napsala 5 českých
  monografií, 15 kapitol v monografii, z toho 11 v zahraničí.
  Podílela se na řešení 24 grantových úkolů (7
  mezinárodních).

 • Řadu let zkoumala body image
  jako součást sebepojetí člověka. Její výzkumy shrnuje
  monografie „Pojetí vlastního těla – zdraví, zdatnost,
  vzhled“.

 • Byla oceněna jako „Žena
  měsíce“ v české vědě.

 • Je členkou vědecké rady
  FTVS UK Praha, PF UJEP Ústí nad Labem.

 • Také pracuje jako
  šéfredaktorka vědeckého recenzovaného časopisu Česká
  kinantropologie.

Email:
fialova@ftvs.cuni.cz

Doc.
PhDr. Běla Hátlová, PhD.

 • Absolventka
  Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické
  fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 • Absolventka
  postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu

 • Docentka
  na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem

 • Zaměřuje
  se na sportovní psychologii a psychologii zdraví

 • Založila
  a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie
  v psychiatrické péči v České Republice

Kontakt:
belahatlova@centrum.cz

PhDr.
Eva Chalupová (Tomešová), Ph.D.

 • Odborná
  asistentka na Oddělení psychologie na FTVS UK Praha od roku
  2004.

 • Vyučuje
  předměty Psychologie, Psychologie Sportu v českém i anglickém
  jazyce.

Výzkumné
zaměření:

Transkulturní
validizace dotazníkových metod, psychodiagnostika ve sportu,
aplikovaná psychologie sportu.

Marianne
Irmler, Ph.D.