Rok 2014

Program 2014

5. Mezinárodní konference psychomotoriky:

Psychomotorická terapie u seniorů

Program 2014

Úterý 8. dubna

11.30 – 12.25  Registrace

12.30   Zahájení – PF UJEP Ústí nad Labem učebna K 152

Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n. L.)

PhDr. Iva Wedlichová, PhD. (vedoucí katedry psychologie PF UJEP)

13.00 – 17.30  Úvodní přednášky

Doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. , Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.( KPS PF UJEP)

 • Pohybové aktivity a jejich vliv na osobnost seniorů starších 75 let

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. (Palestra, FTVS – UK Praha)

 • Role prožitku v aktivaci životního stylu seniorů.

14.40 – 15.00 přestávka

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK Hradec Králové)

 • Kvalita života seniorů – hodnocení a intervence

Mgr. Thesi Zak (Vídeň, Rakousko)

 • Prezentace konceptů motogeragogiky = psychomotorický vývoj u seniorů

16.00 – 16.15 přestávka

As.prof. Jean Michel Albaret, Ph.D., Elodie Martin (Universita Toulouse, Francie)

 • Psychomotorická examinace a hodnocení u seniorů.

Davy Vancampfort,PhD., prof. Michel Probst, Ph.D. (KU Leuven, Belgie)

 • Fyzická aktivita v psychomotorické terapii pro snížení deprese u seniorů.

19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER – restaurace Na Rychtě

Středa 9.dubna

9.00 – 13.00 Workshopytělocvičny PF UJEP – Hoření

9.00 – 10.20 Mgr. Thesi Zak

 • Prezentace motogeragogiky.

10.30 – 11.40 Mgr. Jitka Suchá

 • Psychomotorická terapie se seniory a lidmi s demencí v ambulantní péči.

11.45 – 13.00 Paralelně velká tělocvična č.1 a malá tělocvična č.2

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

 • Cvičení na velkých míčích a pilates pro seniory. – Tělocvična 1

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

 • Hry v pohybových aktivitách seniorů. – Tělocvična 2

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 17.00 Přednášky učebna K 140

Valentina Moro, Ph.D. (Univerzita Verona, Itálie)

 • Kognitivní stimulace a psychomotorika u Alzheimerovy choroby: Zážitek Alzheimerovy choroby ve Veroně.

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc. (katedra podpory zdraví, FSPS MU Brno)

 • Uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů.

Mgr. Iveta Šimůnková, Msc., doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha)

 • Uplatnění gymnastické gramotnosti v pohybové terapii

prof. Gerd Hölter, Ph.D. – (Univerzita v Dortmundu, Německo)

 • Prezentace konceptu psychomotorické terapie pro seniory v Německu

Mgr. Jitka Sucha, doc. Běla Hátlová, Ph.D. (Gerontolgické centrum Praha, PF UJEP)

 • Psychomotorická terapie se seniory a lidmi s demencí v ambulantní péči.

17.00 – 17.30 Oficiální ukončení konference

Čtvrtek 10.dubna

Možnost navštívit psychiatrickou léčebnu Bohnice – Praha

Upozornění: Program může být operativně pozměněn.