Konference

Vážení přátelé a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na 9. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 10. – 11. dubna 2018 v Ústí nad Labem. Letošním tématem konference je “Pohyb ve vývoji jedince”.

Myšlenka propojení pohybu a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, ovšem stále je potřeba ji rozvíjet a šířit. Naším cílem je:

  • prohlubovat povědomí o pozitivních efektech přirozeného pohybu na psychiku i tělo jedince v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti psychiatrie i osobnostního rozvoje.

  • šířit základní myšlenky psychomotoriky dle EFP (Evropské Fórum Psychomotoriky),

  • inspirovat a podporovat účastníky v jejich práci a sebe-rozvoji,

  • připravit půdu a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, zážitků v oblasti pracovního i osobnostního rozvoje.

Jako hlavní zahraniční host zde vystoupí prof. Kallia Trouli (Krétská Univerzita, Řecko). Mezi českými kapacitami zde budeme moci přivítat doc. Hanku Dvořákovou (PF Univerzita Karlova Praha) a doc. Bělu Hátlovou (UJEP Ústí nad Labem).

Součástí konference budou přednášky a praktické prožitkové workshopy z oblasti psychomotoriky pro odborníky i širokou veřejnost. Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Za tým organizátorů,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.