Výstupy – publikace

Některé publikace jsou nyní dostupnější v online verzi.

Psychomothor_Therapy_and_Physical_Self_Concept

Psychomothor_Therapy_and_Motivation_for_physical_Activity

Psychomothor_Therapy_Motivation_and_Physical_Activity_of_psychiatric_Patients_Treatment

 

Za dobu konání konference bylo vydáno několik knih týkající se problematiky Psychomotorické terapie.

 

 

 

LOUKOVÁ, T., HÁTLOVÁ B. & ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. (Eds.) (2015). Psychomotor Therapy and Physical Self – Concept. Ústí nad Labem: UJEP

 

 

HÁTLOVÁ B. & Sörensen, M. (Eds.) (2016). Psychomotor Therapy and Motivation for Physical Activity. Ústí nad Labem: UJEP

 

 

ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. (Eds.) (2010). Psychomotor Therapy in the Treatment of Eating Disorders. Ústí nad Labem: UJEP

 

 

ADÁMKOVÁ SÉGARD, M., HÁTLOVÁ B. & LOUKOVÁ, T. (Eds.) (2013). Psychomotor Therapy in Elderly Care. Ústí nad Labem: UJEP

 

 

ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena & HÁTLOVÁ Běla. (Eds.) (2013). Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie. Ústí nad Labem: UJEP.

 

 

ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena & HÁTLOVÁ Běla. (Eds.) (2012). Psychomotor Therapy in the Treatment of Schizophrenia. Ústí nad Labem: UJEP.

 

 

ADÁMKOVÁ SÉGARD, M. et al. (2010). Psychomotorická terapie v léčbě poruch příjmu potravy: historický kontext psychomotorické terapie: systematický přehled výzkumů psychomotorické terapie u poruch příjmu potravy. Praha: European Science and Art Publishing. ISBN 978-80-87504-01-7.