Rok 2022

Vážení přátelé a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 20. – 21. října 2022 v Ústí nad Labem.

Letošním tématem konference je Prevence psychických onemocnění dětí a adolescentů.

Součástí konference budou odborné přednášky a praktické prožitkové workshopy.

Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Tým organizátorů