Rok 2022

Organizační výbor

Organizační výbor 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.        odborný asistent katedry psychologie                                                            

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.         odborný asistent katedry psychologie 

Michaela Linková                             sekretářka katedry psychologie

Mgr. Barbora Lanková                     asistent katedry psychologie