Rok 2022

Vědecký výbor

Vědecký výbor:

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.        odborný asistent katedry psychologie                                                            

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.         odborný asistent katedry psychologie 

Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.     odborný asistent katedry psychologie 

doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.    docent katedry psychologie 

Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. vedoucí katedry pedagogiky a psychologie, VŠTVS PALESTRA

Marit Sørensen                                 Professor at The Norwegian School of Sport Sciences

 

Rok 2022

Organizační výbor

Organizační výbor 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.        odborný asistent katedry psychologie                                                            

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.         odborný asistent katedry psychologie 

Michaela Linková                             sekretářka katedry psychologie

Mgr. Barbora Lanková                     asistent katedry psychologie