Rok 2015

Program 2015

6. Mezinárodní konference psychomotoriky:

Psychomotorická terapie a tělesné sebepojetí

Program 2015

Středa 22. dubna

10.30 – 11.30  Registrace

12.00   Zahájení – PF UJEP Ústí nad Labem, Hoření 13, učebna K 152

Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D. (proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty PF UJEP Ústí nad Labem)

12.30 – 17.00  Úvodní přednášky

Prof. Christophe Maïano (Univerzita Quebec, Kanada)

 • Tělesné sebepojetí a intelektuální nezpůsobilost

doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)

 • Pohybová terapie v kontextu tělesného sebepojetí

doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (Praha, CZ)

 • Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky

Prof. Marit Sörensen Ph.D. (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)

 • Sebepojetí ve vztahu k pohybové aktivitě u jedinců s mentálním postižením

PhDr. Eva Chalupová, Ph.D. (FTVS UK Praha, CZ)

 • Česká verze Tělesného sebepojetí – Profil FOX

19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

Čtvrtek 23.dubna

9.00 – 13.00 Workshopytělocvičny PF UJEP – Hoření 13

9.00 – 10.30

Doc. Marie Blahutková, Ph.D., Mgr. Zdeňa Sikmund (Cesta k osobnosti prostřednictvím tělesného sebepojetí při psychomotorické terapii)

10.40 – 12.10

Mgr. Miroslava Papajiková (Taneční lekce a jejich vliv na klienty se sociální fobií – Živly v nás, sebepoznání na základě pohybové zkušenosti)

12.20 – 13.20

Mgr. Martin Dlabal, Ph.D. (“Hand Approach”)

 • 12.20 – 12.50 v anglickém jazyce

 • 12.50 – 13.30 v českém jazyce

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 16.00 Přednášky v učebně K 152

Prof. Dr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS UK Praha, CZ)

 • Osobní spokojenost a chování orientované na zdraví u dospělé populace s ohledem na míru účasti ve sportu.

Marianne Irmler, Ph.D. (Univerzita Oldenburg, Německo)

 • Psychomotorická terapie. Zlepšení tělesného sebepojetí u dětí s Duchennovou svalovou dystrofií.

Tessa de Schipper, Ph.D. (KU Leuven, Belgie)

 • Tělesné sebepojetí u dětí se zrakovým postižením

Mgr. Kateřina Farová Gilová & doc. Běla Hátlová Ph.D. (KPS PF UJEP, Bohnice)

 • Tělesné sebepojetí podle Foxe u pacientů se schizofrenií a nealkoholovou závislostí

16.00 – 16.30 Oficiální ukončení konference