Základní informace

Pokyny k příspěvku

Pokud máte zájem se konference aktivně zúčastnit, je to možné ve formě ústní prezentace či workshopu v sekci Registrace. Z příspěvků bude vytvořen sborník abstraktů. V případě prezentace vědecko-výzkumného projektu bude možné příspěvek po recenzním řízení publikovat v mezinárodním časopise.

 

Ústní prezentace

– možné přednášet v češtině či angličtině (bude zajištěn překlad) příspěvek z oblasti výchovy a vzdělávání, psychiatrie či osobnostního rozvoje

– 20 minut + 5 minut diskuse

– dodat prezentaci v PowerPointu nejpozději do 2.4. 2018 (z důvodu překladu) na adresu tereza.loukova@ujep.cz nebo loukova@seznam.cz

– v případě prezentace vědecko-výzkumného projektu možné po dohodě a úpravě příspěvku podpořit v publikování v mezinárodním časopise – více info doc. Běla Hátlová: belahatlova@centrum.cz.

 

Workshop

– prožitkový seminář na vybrané téma z oblasti výchovy a vzdělávání, psychiatrie či osobnostního rozvoje

– možné v českém či anglickém jazyce, překlad bude zajištěn

– k dispozici tělocvična, šatny

– cca 60 – 90minut i se závěrečnou diskusí

– potřeba poslat požadavky (pomůcky, zázemí, apod.) nejpozději do 2.4. 2018