Základní informace

Pokyny k příspěvku

Pokud máte zájem se konference aktivně zúčastnit, je to možné ve formě ústní prezentace či workshopu (či obojí) v sekci Registrace do 13.2.2019. Z příspěvků bude vytvořen sborník abstraktů. V případě prezentace vědecko-výzkumného projektu bude možné příspěvek po recenzním řízení publikovat v mezinárodním časopise.

Ústní prezentace

  • možné přednášet v češtině či angličtině (bude zajištěn překlad) příspěvek z oblasti výchovy a vzdělávání, psychiatrie či osobnostního rozvoje
  • 20 minut + 5 minut diskuse
  • dodat prezentaci v PowerPointu nejpozději do 15.2. 2019 (z důvodu překladu) na adresu barbora.lankova@ujep.cz nebo lankovabarbora@seznam.cz
  • v případě prezentace vědecko-výzkumného projektu možné po dohodě a úpravě příspěvku podpořit v publikování v mezinárodním časopise – více info doc. Běla Hátlová: belahatlova@centrum.cz.

Workshop

  • prožitkový seminář na vybrané téma z oblasti výchovy a vz
  • dělávání, psychiatrie či osobnostního rozvoje
  • možné v českém či anglickém jazyce, překlad bude zajištěnk dispozici tělocvična, šatny
  • cca 60 – 90minut i se závěrečnou diskusí
  • potřeba poslat požadavky (pomůcky, zázemí, apod.) nejpozději do 15.2. 2019