Základní informace

Organizační tým

Organizační výbor (KPS PF UJEP)

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.            odborný asistent katedry psychologie                                                            

organizační garant

 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.            vedoucí katedry psychologie

finanční manažer

 

Michaela Linková                             sekretářka katedry psychologie

administrativa

 

PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.  tajemník KPS

zahraniční vztahy