Úvod

Vážení kolegové a přátelé,

Děkujeme za Vaši účast na 9. ročníku Mezinárodní konference psychomotoriky: Pohyb ve vývoji jedince, která se uskutečnila ve dnech 10. – 11. dubna 2018 na Katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.

Konferenci navštívilo přes 80 účastníků z řad odborné veřejnosti, pedagogů, psychologů, fyzioterapeutů a také studentů a akademiků z PF UJEP.

Jako hlavní zahraniční hosté zde vystoupili prof. Kallia Trouli (Krétská Univerzita, Řecko), Geir Haakstad, Ruben Verpelstad (Oslo, Norsko) a Mary-Anne Paterson (Velká Británie). Mezi českými kapacitami jsme zde letos přivítali doc. Hanku Dvořákovou (PF Univerzita Karlova Praha) a doc. Bělu Hátlovou (UJEP Ústí nad Labem).

V průběhu dvou pestrých dní se účastníci mohli seznámit s psychomotorikou v předškolním věku v ČR (Hana Dvořáková) i na Krétě (Kallia Trouli) a následně si jednotlivé rozvíjející aktivity vyzkoušet na vlastní kůži při odpoledních workshopech. Dále jsme zde představili psychomotoriku u dětí mladšího školního věku (Tereza Louková) a u seniorů (Vladislava Heřmanová). Na závěr prvního dne jsme mohli tělo příjemně harmonizovat cvičením ThaiChi pro seniory pod vedením Lenky Semerádové.

Kdo se rozhodl zúčastnit společenského večera, určitě nelitoval. Zahráli nám výborní jazzoví muzikanti Marek Novotný (klavír) a Pavel Dvořák (saxofon), tradičně nechyběla taneční improvizace Mirky Papajikové v červeno-černých barvách, při které se tajil dech a docházela slova … .

Ve středu jsme zahájili pohybem v oblasti psychiatrie. Běla Hátlová prezentovala výsledky výzkumu pohybových aktivit u ambulantních pacientů se schizofrenií a depresemi. Byla z toho natočena krátká reportáž Terezií Jiráskovou z Českého rozhlasu (děkujeme, reportáž možné poslechnout zde: http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus#/2018-04-24/14). Na její sdělení navázali norští kolegové Geir Haakstad a Ruben Verpelstad, kteří zde představili zimní pohybové aktivity pro ambulantní pacienty v Norsku. Středeční dopoledne jsme zakončili meditací Mindfulness pod vedením Davida Karla. Odpoledne jsme se mohli věnovat metodě kotvení jako nástroji pro zvýšení motivace pro pohybovou aktivitu (Martin Dlabal) nebo se rovnou přesunout do tělocvičny a nechat se inspirovat Renatkou Hajnou při psychomotorických hrách s využitím projektivních technik. Projektivní techniky v propojení s pohybem pokračovaly dál ve workshopu „Kdo jsem?“ Mirky Papajikové a také při poznávání a naciťování 4 různých druhů temperamentu v závěrečném workshopu Mary-Anne Paterson. Díky skvělému překladu Jany Tomečkové a Filipa Lothara Rudorfera  si všichni mohli vychutnat příspěvky v českém i anglickém jazyce. V neposlední řadě patří poděkování organizačnímu týmu (děvčata ve žlutých tričkách PSYCHOMOT) v čele s Míšou Linkovou.

Opět něco rozkvetlo :).

BOHATÁ INSPIRACE – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ – PSYCHÉ – POHYB – ROZVOJ

 

Přeji nám všem, ať se psychomotorické zážitky usadí, prohloubí a třeba i zas v jiné podobě realizují :).

Tak třeba příští rok zase na viděnou.

 

Za tým organizátorů,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.