Úvod

Vážení přátelé a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 13. – 14. března 2019 v Ústí nad Labem. Letošním tématem konference je „Pohyb a psychosociální rozvoj“.

Myšlenka propojení pohybu a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, kterou je potřeba stále rozvíjet a šířit. Naším cílem je:

  • prohlubovat povědomí o pozitivních efektech přirozeného pohybu na psychiku i tělo jedince v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti psychiatrie a osobnostního rozvoje.
  • šířit základní myšlenky psychomotoriky dle EFP (Evropské Fórum Psychomotoriky),
  • inspirovat a podporovat účastníky v jejich práci a sebe-rozvoji,
  • připravit půdu a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, zážitků v oblasti pracovního i osobnostního rozvoje.

Jako hlavní zahraniční hosté zde vystoupí prof. Michel Probst (Univerzita Leuven, Belgie), prof. Marit Sorensen (Norská škola sportovních studií, Oslo), arteterapeutka Mary-Anne Paterson (Londýn, Velká Británie) a dvojice, využívající principů psychomotoriky v sociální sféře, Dr. Caterina Schäfer & Matthias Schäfer (Essen, Německo).

Součástí konference budou odborné přednášky a praktické prožitkové workshopy. Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Za tým organizátorů,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.