Úvod

Vážení přátelé a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 13. – 14. března 2019 v Ústí nad Labem. Letošním tématem konference je „Pohyb a psychosociální rozvoj“.

Myšlenka propojení pohybu a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, kterou je potřeba stále rozvíjet a šířit. Naším cílem je:

  • prohlubovat povědomí o pozitivních efektech přirozeného pohybu na psychiku i tělo jedince v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti psychiatrie a osobnostního rozvoje.
  • šířit základní myšlenky psychomotoriky dle EFP (Evropské Fórum Psychomotoriky),
  • inspirovat a podporovat účastníky v jejich práci a sebe-rozvoji,
  • připravit půdu a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, zážitků v oblasti pracovního i osobnostního rozvoje.

Jako hlavní zahraniční hosté zde vystoupí prof. Kallia Trouli (Krétská Univerzita, Řecko), prof. Michel Probst (Univerzita Leuven, Belgie), prof. Marit Sorensen (Norská škola sportovních studií, Oslo).

Součástí konference budou odborné přednášky a praktické prožitkové workshopy. Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Za tým organizátorů,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.