Výzkum

V letech 2014 – 2017 se konference stala součástí vědecko-výzkumného projektu CZ 09 ve spolupráci s Norskou školou sportovních studií “Pohybová aktivita u psychiatrických pacientů”.

Data jsou zpracovávána, dílčí výsledky jsou prezentovány v průběhu konference.