Rok 2013

Program 2013

4. Mezinárodní seminář psychomotoriky:

Psychomotorická terapie v léčbě schizofrenie

Program

Úterý 9.dubna

12.30 – 13.45 Registrace(u hlavního vchodu)

14.00 – 14.15 Zahájení – učebna K 152

 • Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.)

14.15 – 18.00 Úvodní přednášky – Historie a současnost psychomotorické terapie v

léčbě schizofrenie.

Doc. Běla Hátlová, PhD. (KPS PF UJEP) & PhDr.Hana Kynštová, PhD. (UJEP FSZ)

 • Proč psychomotorická terapie pro pacienty se schizofrenií?

Prof.Guy Faulkner, PhD. (Toronto, Kanada)

 • Cvičení jako terapeutický doplněk pro jedince se schizofrenií.

15.15 – 15.30 přestávka

Prof. Michel Probst, Ph.D.(KU Leuven, Belgie)

 • Vývoj psychomotorické terapie pro pacienty se schizofrenií v Belgii.

as.prof. Natalia.Oganesjan , PhD. (St.-Peterburg, Russia)

 • Historie a současnost užití metod motorické terapie v Rusku s pacienty s diagnózou schizofrenie.

16.30 – 16.45 přestávka

Prof.Marit Sørensen (Oslo, Norway)

 • Historie tělesných cvičení v norské psychiatrii.

Prof. Hana Válková, PhD. (Palackého University Olomouc, CZ)

 • Přizpůsobená tělesná aktivita a psychomotorická terapie.

Středa 10.dubna

9.00 – 13.00 Přednášky – aula

Prof. Guy Faulkner, Ph.D. (Toronto, Kanada)

 • Důvod k tělesné aktivitě: Faktor výhry.

Prof. Adrian Taylor, Ph.D. (Exeter, UK)

 • Rozšíření kouření mezi lidmi se schizofrenií.

as.prof. Viléma Novotná(FTVS UK Praha, CZ)

 • Gymnastická gramotnost jako základ pohybové terapie.

10.30 – 10.45 přestávka

Lenz Viola Sibylle(Altenburg, Germany)& Stephan Roebers (Dessau, Germany)

 • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu.

Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgium)

 • Jak stanovujeme bezpečný cvičební protokol pro pacienty se schizofrenií?

11.45 – 12.00 přestávka


Prof. Adrian Taylor, PhD. (Exeter, UK)

 • Role cvičení jako terapie snižující a eliminující kouření (z experimentální práce v laboratoři k vývoji intervencí).

Geir Haakstad (Oslo, Norsko)

 • Tělesná aktivita a mezioborové spojení dvojí diagnózy. Evaulace TED.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 17.00 Workshopy – tělocvičny

Tělocvična A

14.00 – 15.20 Lenz Viola Sibylle(Altenburg)&Stephan Roebers (Dessau, Germany)

    • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu.

15.30 – 16.50 doc. Marie Blahutková, PhD. (FSPS, PF MU Brno)

    • Psychomotoricképsychoregulační techniky.

Tělocvična B

14.00 –15.20 Darya Mikhaylova(Psychiatrická klinika S-Peterburgh, Rusko)

    • Metody taneční terapie s pacienty s diagnózou schizofrenie.

15.30 –16.50 Ksenie Krause(Psychiatrická klinika Samara, Rusko)

    • Metody pohybové terapie u pacientů s diagnózou schizofrenie v Samaře Rusku.

19.00 Společenský večer

Čtvrtek 11.dubna

8.15 – 9.00 Posterová sekce

9.00 – 11.30 Workshopy – tělocvičny

Tělocvična A

9:00 – 10.00  Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, Campus Kortenberg, Belgie)

    • Psychomotoricko – terapeutické programy pro pacienty se schizofrenií na UPC, KU L,campusKortenberg.

10.15 – 11.45 as.prof. Natalia Oganesjan , PhD. (St.-Peterburg, Rusko)

    • Taneční terapie pacientů se schizofrenií s přetrvávajícími deficity.

Tělocvična B

9:00 – 10.00 PhDr. Hana Kynštová PhD. &Tereza Louková PhD. (FZS, PF UJEP)

    • Sociálně – aktivační program klientů s psychózou v denním centru.

12.00 – 13.00 Oficiální zakončení semináře

Prof. Michel Probst, Ph.D. (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgie)

Psychomotorická terapie – vize do budoucna.

Doc. Běla Hátlová,Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem, CZ)Psychomotorická terapie – vize do budoucna

Mgr. Tereza Louková, PhD. (UJEP PF, Ústí nad Labem, CZ) Ukončení, PMT pozvání na další seminář.