NOVINKY10. Ročník Mezinárodní konference psychomotoriky se uskuteční v termínu 10. – 11. dubna 2019

Téma konference: “Pohyb pro psychosociální rozvoj”


Místo konání: Katedra psychologie PF UJEP, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

Jazyk: angličtina, čeština