Úvod

12. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky

Termín konference se přesouvá na podzim.

Nový termín: 19. – 20. říjen 2023

Místo konání: PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem

Pozvánka